Ekspozīcijas

Daugavpils Inovāciju centrs

Daugavpils Inovāciju centra ekspozīcija veidota kā laikmetīgs dizaina pienesums vēsturiskā modernisma stila interjerā. Eksponātu formās veidotas atsauces uz ēkas arhitekta Oļģerta Kraukļa veidotajām plastiski liektajām sienām, savukārt izmantotās atraktīvās krāsās, rada vienlīdz pievilcīgu vidi zinātnes maģijas atklāšanai gan bērniem, gan pieaugušajiem. Eksponāti izvietoti bijušā kinoteātra Lielajā un Mazajā zālē, grupējot tos atsevišķās zonās. Tie veidoti kā neatkarīgi un brīvstāvoši objekti, kurus iespējams laika gaitā papildināt vai nomainīt pret jauniem eksponātiem, nezaudējot ekspozīcijas iekārtojuma vienotu vizuālo tēlu. Lielajā zālē izvietoti fizikas, robotikas, astronomijas eksponāti, zinātniskā laboratorija (turpmāk 1. zona) un ekoloģijas, mežsaimniecības, pārstrādes, ilgtspējības eksponāti (turpmāk 2. zona). Savukārt Mazajā zālē izvietoti veselības, ģenētikas, evolūcijas, medicīnas (3. zona) un uzņēmējdarbības eksponāti (4. zona). Apmeklētāju kustība abās zālēs veidota tā, lai tā vestu secīgi caur dažādās zonās izvietotajiem eksponātiem un nebūtu jāatgriežas pie jau apskatītajiem. Lai nodrošinātu vides pieejamību, 2. zonas eksponāti izvietoti Lielās zāles augšējā daļā uz izbūvētas horizontālas platformas. Šāda platforma ļauj piekļūt visiem 2. zonas eksponātiem gan cilvēkiem ratiņkrēslos, gan māmiņām ar bērnu ratiņiem pārvietojoties tikai vienā līmenī. Savukārt 1. zonas eksponātiem Lielās zāles lejas daļā vides pieejamībua nodrošināta ar pacēlāju Lielās zāles sānā. Atsevišķu uzbrauktuvi izveidota piekļūšanai eksponātiem, kuri izvietoti uz Lielās zāles skatuves. Mazajā zālē vides pieejamība objektiem nodrošināta no uzbrauktuves, kas savieno zemāko 3. zonas un augstāko 4. zonas grīdas līmeņus. Visiem objektiem, kurus var izmantot cilvēki ratiņkrēslos, ir veidots vides pieejamības prasībām atbilstošs dizains, t.i., to ekrāni ir veidoti sasniedzamā augstumā, galdi veidoti paredzot tiem piebraukšanu ar ratiņkrēslu u.c. DJA – koncepcija un dizains Koncepcija un projekta vadība: Didzis Jaunzems Koncepcija un dizains: Ksenia Sapega, Helēna Laura Bindemane, Katrīna Anna Pētersone, Liene Greitāne, Justīne Kate Hesse SOLAVI – tehnoloģijas un menedžments Grupas direktors: Ints Bērziņš Menedžments: Anda Zemīte Projekta vadītājs: Dāvis Ozoliņš Audio vizuālo IT inženieris: Guntis Maisaks Finanses: Dita Talo OVERLY - programmēšana un tehnoloģijas Direktors: Gatis Zvejnieks Projekta vadītājs: Toms Grīnvalds Programmatūras izstrādātāji: Madars Pujats, Kristaps Biters, Niklāvs Laicāns, Ričards Brede, Ilya Korsak, Daniils Goba Elektrības inženieris: Ingus Kokins YES WE CAN – ražošana un tehniskā projektēšana Direktori: Jānis Miķelsons, Rolands Strelčs Projekta vadītājs: Edgars Neibauers Tehniskā projektēšana: Jānis Rūsiņš, Jānis Grims, Nikolajs Petrikins, Mārtiņš Bērziņš, Jānis Aleksis, Jānis Brencis, Jānis Karašnieks, Valdis Stumbiņš, Dāvis Skudra, Andris Līdaks, Uldis Salna Ražošana: Māris Jozefs, Jānis Purgalis, Kaspars Briška, Jevgēnijs Berezins, Kaspars Sakša, Kristers Zukurs, Matīss Priede, Indars Kuzmickis, Edgars Debesnieks, Edgars Zaicevs, Mārtiņš Līcis, Mārtiņš Podnieks, Normunds Gaidels, Romāns Bikovs, Uldis Kalns, Andris Lejaskrauklis Uzbūve: Ivans Suhovs, Jānis Sniedze, Kārlis Cinītis, Juris Cakuls Assistenti: Edgars Andersons, Oskars Lapiņš, Gunārs Lielbriedis, Evita Bērziņa, Māris Skudra Finanses: Baiba Zukure Fotogrāfs: Ēriks Božis