Sabiedriskās telpas

Krassky Showroom Moscow, Russia

Fona mūzikas sistēmas instalācija