Izglītības iestādes

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums

Aktu zāle: - profesionāls lielas jaudas video projektors; - aizmugures projekcijas motorizēts ekrāns; - skatuves audio aparatūra; - zāles un skatuves gaismu iekārtas; - skatuves mehānismi un aizkari; - signālu komutācijas un apstrādes iekārtas. Mācību restorāns: - profesionāli lielformāta displeji; - audio aparatūra. Konferenču zāle: - profesionāli displeji; - audio aparatūra; - signālu komutācijas un apstrādes iekārtas. Projekta sadarbības partneri: SGS Sistēmas un Capital