Sabiedriskās telpas

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”

Skatuves video projekcijas un telpu informatīvo displeju sistēma